390 ₾ 480 ₾ თვეში 18 ლარიდან

850 980 თვეში 39 ლარიდან

1990 2090 თვეში 91 ლარიდან

1295 1460 თვეში 57 ლარიდან

1560 1870 თვეში 72 ლარიდან

1295 1490 თვეში 59 ლარიდან

550 695 თვეში 35 ლარიდან

795 1090 თვეში 41 ლარიდან

590 695 თვეში 32 ლარიდან

395 ლარი 495 თვეში 27 ლარიდან

870 ლარი 990 ლარი თვეში 41 ლარიდან

435 ლარი 630 ლარი თვეში 21 ლარიდან

310 ლარი 580 ლარი თვეში 35 ლარიდან

560 ლარი 870 ლარი თვეში 33 ლარიდან